Υποστήριξη ΜΜΕ και Startups

Προσωποποιημένη υποστήριξη ΜΜΕ και Startups

Οι τεχνολογικές ανακαλύψεις μπορεί να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, αλλά η απρόσεκτη ανάπτυξη μπορεί γρήγορα να την διαβρώσει.

Υποστηρίζουμε τις μικρομεσαίες και νεοσύστατες επιχειρήσεις με έμφαση στην τεχνολογία, τη fintech, την τεχνολογία υγείας, το μάρκετινγκ και τη συμπεριφορική διαφήμιση, ώστε να αλλάξουν τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τη συμμόρφωση με τον GDPR, κάνοντάς την μέρος της επιχειρηματικής τους στρατηγικής με σκοπό να αποκτήσουν καλύτερη θέση στην αγορά και συγχρόνως να προστατευτούν από πιθανά νομικά προβλήματα (αγωγές, διοικητικά πρόστιμα κλπ). Σας βοηθάμε:

  • Να δημιουργήσετε εμπιστοσύνη μεταξύ των καταναλωτών με την καθιέρωση διαφανών πολιτικών απορρήτου, ιδίως σε σχέση με τη δημιουργία προφίλ και τα big analytics. Στο πλαίσιο αυτό σας συμβουλεύουμε να σχεδιάσετε τα συστήματά σας ώστε να επιτρέπουν στα άτομα να ασκούν εύκολα τα δικαιώματά τους και να έχετε συγκεκριμένη, ενημερωμένη και σαφή συγκατάθεση, εάν βασίζεστε σε αυτήν.
  • Να προστατεύστε τη φήμη σας επιλέγοντας αξιόπιστους συνεργάτες. Για το σκοπό αυτό, θα χρειαστεί να ελέγξετε την αλυσίδα συνεργασιών σας με τους εκτελούντες την επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένου και του παρόχου φιλοξενίας cloud, όπου απαιτείται.
  • Να αποφύγετε τα περιστατικά παραβίασης δεδομένων μέσω στρατηγικής και προγραμματισμού ανάλογα τον κίνδυνο. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να έχετε διαδικασίες για την παρακολούθηση και την αναφορά επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και άλλων παραβιάσεων ασφαλείας εντός των απαιτούμενων χρονικών ορίων.
  • Να δημιουργήσετε εμπιστοσύνη στους επενδυτές σας και να αποφύγετε μεγάλα πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Για το σκοπό αυτό, τα συστήματά σας θα πρέπει να κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας τις αρχές του privacy by design μετά από εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (DPIA), όπου απαιτείται, ώστε να αναγνωρίσετε υπάρχοντες κινδύνους και να τους αντιμετωπίσετε.
  • Να εφαρμόσετε καλές πρακτικές δεοντολογίας δεδομένων στο οικοσύστημα της επιχείρησής σας, παρέχοντάς σας κατευθυντήριες αρχές για να τις εφαρμόσετε στην ηθική ανάπτυξη προϊόντων και λύσεων τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ).